Opzet onderlinge competitie 2002-2003

Indeling spelers in groepen:

Groep 1			Groep 2			Groep 3

H. Veenstra		J. Ytsma		F. Jansma
G. de Wit		A. Jagersma		C. Bergsma
A de Jong 		S. Boonstra		J. Riesenkamp
M. van Dijk		H. Posthumus		H. de Graaf
G. Wagenaar		D. Idsinga		T. Vlasma
W. Hoekstra		Tj. Roffel		H. Boskma
F. Heidsma		H. Mennema		S. de Boer
U. Hosper		H. Lijzenga
M. Pera			D. van Dijk
W. v/d Velde
S. Zeilstra
K. Posthumus

Uitleg systeem dat gespeeld wordt

Vorig seizoen is geŽxperimenteerd met het meegeven van rating aan spelers. Dit
moest bewerkstelligen dat spelers vooral tegen spelers speelden van hun eigen 
groep en niet tegen spelers die 2 groepen hoger of lager zaten. Dit had als gevolg 
dat in de totaalstand sommige spelers uit lagere groepen hoog in de ranglijst stonden 
omdat ze een 'beschermde' status hadden. (Ze speelden niet tegen de spelers uit 
hogere groepen) Op deze manier wordt het moyennesysteem niet optimaal benut. 
Ook duidelijk is dat het moyennesysteem in het begin van de competitie niet optimaal 
werkt, omdat door de weinig partijen die gespeeld zijn, grote schommelingen in de 
stand voorkomen. Om het moyennesysteem optimaal te benutten en meteen vanaf 
het begin leuke partijen te krijgen is op de ledenvergadering het volgende besloten:

Spelen met het moyennesysteem met een minimum van 17 wedstrijden. Verder 
wordt er zoals gewoonlijk in de 1e twee ronden binnen de groep gelood voor een 
tegenstander. 
Er wordt weer gespeeld met 3 groepen. Getracht wordt om zoveel mogelijk partijen 
binnen de groep te spelen (zoals voorheen) maar nu tot en met de 10e ronde. Na de 
10e ronde wordt het 'beschermde status' systeem losgelaten en mag iedereen tegen 
iedereen, afhankelijk van de stand. Kort gezegd: na ronde 10 wordt het pure 
moyennesysteem gespeeld zonder aanpassingen.

Ook wordt door het bestuur aangestipt, dat de club om 20:00 uur begint. Om de 
wedstrijden op tijd te laten eindigen wordt vastgesteld dat de klok om 20:00 precies in 
werking wordt gezet door de voorzitter of competitieleider van de speler die 
nog niet aanwezig is.