Jeugd

In het verleden en hopelijk ook in de toekomst waren er mooie successen te melden, wat de jeugd betreft. DC Oerterp heeft al jaren achtereen een groep jeugd die op woensdagavond enthousiast tegen elkaar dammen op de jeugddamclub. Ook wordt zoveel mogelijk getracht, om diegenen die dat graag willen, het mooie van de damsport bij te brengen. Dit alles heeft geleid tot een aantal resultaten waar we zeer trots op zijn.

Mocht je graag mee willen dammen dan kun je contact opnemen met Richard Koot 06-40825629 E-mailadres damschool: damschool@dcoerterp.nl


2013-2014

Pieter Reitsma tweede van Friesland bij de pupillen

vlnr Pieter Reitsma (2e) Age Brouwer (1e) Tamar Visser (3e)


2003-2004

3e plaats Frieskampioenschap welpen voor Nico van der Brug

v.l.n.r.: Nico van der Brug (3) Wopke de Vries (1) Jillis Tingen (3)

3e plaats Frieskampioenschap Aspiranten voor Jan van Dijk

v.l.n.r.: Jan van Dijk (3) Fedde Kramer (1) Auke Beeksma (3)

2002-2003

1e plaats Frieskampioenschap junioren voor Katrinus Posthumus

1e plaats Katrinus Posthumus
v.l.n.r.: Jonatan Faas (2) Katrinus Posthumus (1) Saskia Veltman (3)

2e plaats Frieskampioenschap Aspiranten voor Simon Zeilstra
2e plaats Simon Zeilstra
v.l.n.r.: Fedde Kramer (3) Simon Zeilstra(2) Sybren Kramer (1) Michael Hendriks (3)

1e plaats Frieskampioenschap pupillen voor Jan van Dijk
2e plaats Frieskampioenschap pupillen voor Jacob Bouma
1e plaats jan van Dijk
v.l.n.r.: Jacob Bouma (2) Jan van Dijk (1), Jelmer Boermans (3).

3e plaats Frieskampioenschap welpen voor Tjalling Bouma
3e plaats Tjalling Bouma
v.l.n.r.: Yael Samanter (2) Geoffrey de la Fonteyne (1) Tjalling Bouma (3)

Fries Kampioen Sneldammen Pupillen Jan van Dijk
2e plaats Frieskampioenschap Pupillen Jacob Bouma
Fries Kampioen Sneldammen Welpen Tjalling Bouma
2e plaats Frieskampioenschap Welpen Nico van der Brug
12e plaats voor Jan van Dijk bij het Nederlandskampioenschap pupillen

Voor meer info: de jeugd pagina van de PFDB site.

2001-2002

2e plaats Frieskampioenschap junioren voor Katrinus Posthumus

2e plaats Katrinus Posthumus
FK-junioren 2002, top-3. v.l.n.r.: Jonatan Faas(3) Gerlof Kolk(1) Katrinus Posthumus(2)

2e plaats Frieskampioenschap pupillen voor Jan van Dijk
2e plaats jan van Dijk
v.l.n.r.: Jan van Dijk(2) Fedde Kramer(1) Johannes van der Woude(3)

Voor meer info: de jeugd pagina van de PFDB site.

Fries Kampioen Sneldammen Welpen Jan van Dijk
2e plaats Frieskampioenschap Welpen Aliene de Jong
17e plaats voor Jan van Dijk bij het Nederlandskampioenschap pupillen

2000-2001

Fries kampioen Pupillen Simon Zeilstra, Jan van Dijk derde
Fries kampioen Welpen Stefan Soekoe
Fries kampioen sneldammen Simon Zeilstra, Jan van dijk 2e plaats
Tweede plaats Aspirantenviertallen
(Willen Douwe Jongsma,Simon Zijlstra,Dennie van Dijk,Jan Jongsma)
22e plaats voor Jan van Dijk bij het Nederlandskampioenschap pupillen

Voor meer info: de jeugd pagina van de PFDB site.

1999-2000

Fries kampioen Sneldammen Welpen Stefan Soekhoe
Willem Douwe tweede plaats fries kampioenschap pupillen

Willem Douwe reserve kampioen pupillen
Ons jeugd lid Willem Douwe Jongsma (derde van rechts) reserve kampioen
bij de Friese pupillen kampioenschappen.

1990-1991

Kampioen junioren 4-tallen van Nederland. ( André Postma, Pieter Veenstra, Gebbo Wagenaar, Gerben de Wit )

1989-1990

Derde bij het kampioenschap van junioren 4-tallen van Nederland. ( André de Jong, Wietse van der Veen, Gebbo Wagenaar, Gerben de Wit )

site stats